2020-’21

Secretary

Varsha C V

I B Voc Logistics Management

Aboothahir S

I B Voc Logistics Management


Treasurer

Treesa Carmel Nandhana Varghese

I B Voc Logistics Management

Sipin Antony

I B Voc Logistics Management


Examination Coordinator

Mariya Grace Antony

I B Voc Logistics Management

Edwin George

I B Voc Logistics Management


Arts Programme Coordinator

Roshan Antony

I B Voc Logistics Management

Mary Anna Aruja

I B Voc Logistics Management


Sports Coordinator


Abhiram V

I B Voc Logistics Management

Riya Rose Poly

I B Voc Logistics Management

DQAC Coordinator

Alwin Columban Lopez

I B Voc Logistics Management

Niveditha T S

I B Voc Logistics Management


E Governance Coordinator

Diyana Francis

I B Voc Logistics Management

Allen Bobby Thomas

I B Voc Logistics Management


Placement Career Coordinator

Johny C V

I B Voc Logistics Management

Ansina Alphonse

I B Voc Logistics Management


IEDC/ IIc Coordinator

A S Muhammed Hashan

I B Voc Logistics Management

Harini K

I B Voc Logistics Management


Social Outreach Coordinator

Royal Paulson

I B Voc Logistics Management

Sneha Roy

I B Voc Logistics Management

2019-’20

Secretary

Brooke  Samantha Issac

I B Voc Logistics Management

Sidharth P Suresh

I B Voc Logistics Management


Treasurer

Sona Binil

I B Voc Logistics Management

Sidharth P Suresh

I B Voc Logistics Management


Examination Coordinator

Augustine Eric Clapton M T

I B Voc Logistics Management

Sona Susan Thomas

I B Voc Logistics Management


Arts Programme Coordinator

Jaquilin Johnson

I B Voc Logistics Management

Lino Joseph K

I B Voc Logistics Management


Sports Coordinator

P R Adhul Raj

I B Voc Logistics Management

Aleena Basheer

I B Voc Logistics Management


DQAC Coordinator

Amrutha P S

I B Voc Logistics Management

Amith Martin

I B Voc Logistics Management


E Governance Coordinator

Alphin Thomas

I B Voc Logistics Management

Ketzia Salu

I B Voc Logistics Management


Placement Career Coordinator

Abraham Jaison

I B Voc Logistics Management

Mariya Joji

I B Voc Logistics Management


IEDC/ IIc Coordinator

Mary Nikhitha

I B Voc Logistics Management

Rahul Reji

I B Voc Logistics Management


Social Outreach Coordinator

Ajohn C Pius

I B Voc Logistics Management

Arishma Febeetta Rodrigues

I B Voc Logistics Management